Genel olarak saunaların yanında bulunan , saunadan çıkan kişilerin kullanımı için tesis edilir. 2m³ hacminde ki şok havuzlarının kullanımı akış su ile 2m³ 'ten büyük hacimli şok havuzlarında ise filtrasyon ve dezenfeksiyon tesisatı gereklidir. Su sıcaklığı 15° ' yi aşmamalıdır.