Havuzdaki kirlilik hem çevreden hem de yüzücülerden gelir. Havuzların filtre sistemlerinin görevi sudaki katı kirlilikleri toplamak olup sudan arıtmaktır. Bu sistem iki ana öğeden oluşmaktadır: pompa ve filtre. Havuzun pompası suyun sirkülasyonunu sağlar ve filtre katıları tutar.

Filtreler
Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de en yaygın olan sistem "kum filtreli sirkilasyon pompalı" sistemlerdir.
Kum filtrelerinde kullanılan kuvars kumu da bakım ister. Min. 3 yılda bir değişmesi gereklidir.

Pompa

Havuz suyunun sirkilasyonunu sağlamaya yarayan ve aynı zamanda suyun temiz ve berrak kalmasını sağlayan en önemli ekipmanlardandır. Her sene yaz sezonu başında bulunduğu nemli ortamın yarattığı tahribatlardan dolayı mutlaka genel bakım yapılması gerekir. Pompanın yaz sezonu boyunca günde en az 8 saat havuz suyunu sirküle etmesi gerekmektedir.

Süpürme İşlemi

Rüzgar ve yüzücüler ile birlikte gelen kir, toz, yaprak, ter gibi kirlilikleri kimyasal yoluyla dibe çöktürüldükten sonra vakumlama sistemi ile havuzun dibindeki kirleri su ile birlikte kum filtresine gönderilir. Süpürge işlemi bittikten sonra kum filtresinin yakaladığı kir ve partiküller ters yıkama yolu ile dışarı atılır. Havuz tekrar normal çalışma sistemine alınır.